stdarek
Główna
 
Aktualności
 
Stowarzyszenie
 
Zasady Ideowe-Program
 
Prasa SW Trójmiasto
 
Prasa SW SKP
 
Inne druki ulotne SW
 
Książki i broszury SW
 
"Poza Układem"
 
Prasa inna druk SW
 
Radio SW
 
Terroryści i oszołomy :)
 
Ludzie
 
Relacje
 
Galeria
 
Ciekawe
 
Dokumenty IPN

 
Obchody 25 lecia SWT

 
Linki - strony SW
 
Forum SW

         Hołowiecki Jerzy s. Kazimierza, ur. 8.05.1937 - Kontakt Operacyjny

        Prezentowana poniżej teczka pracy z Kontaktem Operacyjnym dowodzi, że nie tylko Tajni Współpracownicy  byli gorliwymi informatorami Służby Bezpieczenstwa.  Z zamieszczonych dokumentów wyłania się obraz świadomej i bardzo uczynnej współpracy informatora z oficerem bezpieki. Bez najmniejszych skrupułów donosi on na swoich przyjaciół i współpracowników a niekiedy zachęca bezpiekę do aktywniejszego działania przeciw tym osobom. Niewątpliwie jest to postać pozbawiona zasad moralnych w pełni świadoma szkód wrządzanych swoim postępowaniem dlatego w pełni ponosi za nie odpowiedzialność. Fakt, zarejestrorowania informatora jedynie jako Kontakt Operacyjny nie zdejmuje z niego odpowiedziałności za plugawe postępowanie tym bardziej, że SB dopuszczała się odstępstw od rejestrowania niektórych, ważnych informatorów w środowiskach naukowych i wśród duchownych.  Takie odstępstwa stosowano wówczas gdy zachodziła obawa, że cenny informator może mieć zbyt duże opory przed podpisaniem  formalnej współpracy. Niemniej informacje takich delikwentów były cenniejsze  dla SB od raportów TW a sami informatorzy powodowani niskimi pobubkami (awansu zawodowego za cenę krzywd wyrządzanych najbliższemu otoczeniu) zsługują na bardzo surową ocenę i potępienie.

NIe dość, że pan Hołowiecki świadomie współpracował z SB i składał ochydne donosy to ma czelność twierdzić że był szykanowany. Domaga się usunięcia materiałów ze strony i grozi prokuraturą.

Przytoczę fragment raportu z 26.02.1976 str. 3

"Prosił mnie (KO Hołowiecki - dopisek mój) o ile to jest możliwe, aby nie był kontaktowany z innymi pracownikami naszej służby, ponieważ ja wyszedłem z propozycją przejęcia go przez innego pracownika. Nie wyraził na to zgody."
Nie tylko to stwierdzenie ale charakter donosów, zadaniowanie przez oficera prowadzącego i zgoda na zdobywanie konkretnych informacji jest bezspornym dowodem na dobrowolną i świadomą współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa w celu rozpracowywania środowiska lekarskiego.

Dostaliśmy dzisiaj dwa listy. Od pana Hołowieckiego do Kornela Morawieckiego i odpowiedź Kornela. Ponieważ list pana Hołowieckiego dotyczy decyzji umieszczenia teczki KO na stronie internetowej a nie został skierowane do nas lecz do Przewodniczącego Stowarzyszenia, nie czujemy się zobowiązani do udzielenia formalnej odpowiedzi tym bardziej, że nie zmieniliśmy zdania co do szkodliwości działań KO, który w tym konkretnym przypadku był bardziej gorliwy niż niejeden, formalnie zarejestrowany TW. Uważamy też, że na dzisiaj wystarczy, że jego treść podamy do publicznej wiadomości jako przykład cynizmu.

Katowice 18 09 2010
Sz.Pan
Dr Kornel Morawiecki Przewodniczący
Stowarzyszenia Solidarność Walcząca ul. Kamienna 4 / 98; 53-308 Wrocław

Szanowny Panie Przewodniczący,
Usilnie proszę o niezwłoczne usunięcie ze strony internetowej SW Oddział Trójmiasto szkalujących mnie materiałów. Autor określający się jako „rz Weteran Forum" zamieścił moja teczkę personalną MSW dołączając obraźliwy komentarz, który dowodzi, że w ogóle nie zapoznał się z treścią teczki. Zawartość teczki dowodzi, że zarówno ja jak i moja rodzina w kraju i poza granicami byliśmy inwigilowani przez UB, a ja nigdy nie zgodziłem się na współpracę. Moja rodzina była wywieziona na Sybir, brat mojej Matki walczył pod Monte Casino, ja i mój ojciec byliśmy rażąco dyskryminowani za odmawianie przynależności do PZPR i nieukrywaną postawę opozycyjną. Odwlekano nasze terminy habilitacji, rozwój zawodowy, uzyskanie tytułu profesorskiego, pomimo dużego dorobku itp.
Teczka zamieszczona w Internecie zawiera dane osobowe żyjących i zmarłych członków mojej rodziny; jestem zdumiony skąd znano adresy mojej rodziny w Londynie czy Wiedniu i jak Pan rz mógł złamać zasadę ochrony danych osobowych.
Są tam ogólnie znane informacje o mnie, moje składane w Uczelni oficjalne sprawozdania z pobytów naukowych za granicą, z wykazami piśmiennictwa itp. Teraz też musimy pisać takie sprawozdania, ale wtedy trzeba było odbierać paszport w Warszawie, a nadzorujący uczelnie pracownicy milicji sprawdzali treść sprawozdań, co miało charakter przesłuchania, które jak teraz widzę nazywali spotkaniami. W stosunku do mnie osoby niepartyjnej stosowano wszystkie.metody utrudniające kontakty naukowe z zagranicą i byłem szczególnie dokładnie sprawdzany. W teczce są raporty, w których powtarzają się w różnych wersjach te same pytania o osoby z którymi stykałem się pracując w instytucie w Austrii lub wygłaszając wspólne referaty na kongresach. Były to znane fakty o których opowiadałem wielu osobom. Ich treść w różnych wersjach i z dodawaniem nieprawdziwych faktów powtarza się w raportach. Najwidoczniej ci pracownicy chcieli rozliczyć czas pracy. Nie było rozmów o środowisku lekarskim w Polsce i jest informacja, że odmówiłem rozmów na ten temat. Są natomiast moje odważne stwierdzenia, o nieprawidłowościach w pracy ówczesnego Ministerstwa Zdrowia, ograniczeniach kontaktów zagranicznych itp. Odważyłem się również wyrazić krytyczne uwagi o Rektorze -członku KC, jego partyjnym otoczeniu i szczególnej formie łapownictwa (uzależnianie wydania paszportu od zakupienia wskazanych rzeczy i tp.), co groziło mi represjami. Nigdy nie zgodziłem się na jakąkolwiek współpracę, czego dowodem jest dokument stwierdzający, że zaprzestano usiłowania pozyskania mnie do współpracy z „powodu małej przydatności".
Dlaczego więc Pan „rz" tak nieprawdziwie i tendencyjnie mnie opisał. Otóż mamy powody aby sądzić, że zostało to zlecone w celu wykorzystania do bardzo przyziemnych celów, a mianowicie konkurencji zawodowej. Gdy po uzyskaniu uprawnień emerytalnych nie dano mi możliwości zatrudnienia w ośrodku, który stworzyłem w Katowicach, przyjąłem jedno z zaproszeń i pomogłem utworzyć nowy oddział transplantacji szpiku w Gliwicach. Jest to oddział spełniający wszystkie wymogi UH w którym niewielki zespół lekarzy już uratował wielu chorych. Ten fakt zamiast cieszyć, spowodował chorobliwe reakcje pewnej „Osoby",
która wszelkimi sposobami dąży do zatrzymania rozwoju Oddziału w Gliwicach i innego oddziału w Chorzowie. Rozpowszechnia różne pisma zawierające poniżające opinie, oskarżenia, pomówienia i pogróżki na temat mój i tych którzy odważyli się pracować w nowych oddziałach. Opóźniło to bardzo udostępnienie nowych łóżek pacjentom. Wszystkie te działania wynikają z chorobliwej obawy o konkurencją. Ostatnio ta „osoba" napisała kolejne listy protestacyjne do najwyższych władz w Państwie, w których przyznaje się, że ponad rok walczy o zahamowanie utworzenia konkurencyjnego oddziału, podaje kłamliwe informuje o braku jego akredytacji, usiłuje zastraszyć NFZ i wspomina o mojej teczce, która w tym właśnie czasie została zamieszczona na stronie SW. Można się więc domyślić kto zlecił zorganizowanie tej intrygi, ale skandalem jest wynoszenie materiałów IPN dla osiągnięcia korzyści i wykorzystanie strony SW do prywatnych rozgrywek. Trzeba dodać o zatrudnieniu w tym samym okresie czasu w oddziale kierowanym przez „Osobę" historyka pracującego do niedawna w IPN.
Z podanych powodów proszę o niezwłoczne usunięcie tendencyjnie skomentowanych materiałów ze strony internetowej. W przeciwnym razie będę zmuszony do zwrócenia się do Prokuratury z prośbą o dokładne wyjaśnienie sprawy w której ma miejsce niegodne wykorzystywanie materiałów IPN do gnębienia ludzi i naruszenie zasady poszanowania danych osobowych dziesięciu osób. Otrzymałem w tej sprawie żądania interwencji od osób mieszkających za granicą i w kraju i muszę te prośby spełnić.

Z poważaniem,
Jerzy Hołowiecki

Odpowiedź Kornela

Wrocław, dnia 29.09.2010 roku
Szanowny Panie Profesorze!

Kontrowersji powstałej w wyniku publikacji dokumentów IPN na Pański temat nie umiem roztrzygnąć. Osoba zamieszczająca materiały (rz) jest zasłużonym działaczem podziemia na Wybrzeżu i ma status badacza. Pozwoliłem sobie przesłać mu Pańskie uwagi i zastrzeżenia w formie listu do mnie.
Strona internetowa SW Oddział Trójmiasto ma pełną autonomię. Wszelkie pretensje proszę kierować do „rz” (podaję adres mailowy: rz62@wp.pl).
Wobec Pańskiego subiektywnego poczucia krzywdy mogę, w dobrej wierze, przekazać Panu swoje subiektywne współczucie.

Z szacunkiem
Kornel Morawiecki

 

001 Okładka teczki personalnej

002 notatka służbowa

003 spis zawartości teczki

004 spis zawartości teczki str. 2

005 kwestionariusz osobowy

006 kwestionariusz osobowy str. 2

007 kwestionariusz osobowy str. 3

008 kwestionariusz osobowy str. 4

009 kwestionariusz osobowy str. 5

010 kwestionariusz osobowy str. 6

011 kwestionariusz osobowy str. 7 uzasadnienie pozyskania

012 kwestionariusz osobowy str. 8

013 kwestionariusz osobowy str. 9

014 kwestionariusz osobowy str. 10

015 kwestionariusz osobowy str. 11

016 kwestionariusz osobowy str. 12

017 kwestionariusz osobowy str. 13

018 wykaz osób które zapoznały się z aktami

019 karta E 15 Hołowiecki Jerzy

020 karta E 15 Hołowiecki Jerzy str. 2

021 karta E 15 Hołowiecki Kazimierz

022 karta E 15 Hołowiecki Kazimierz str. 2

023 karta E 15 Hołowiecka Urszula

024 karta E 15 Hołowiecka Urszula str. 2

025 karta E 15 Hołowiecki Adam

026 karta E 15 Hołowiecki Adam str. 2

027 karta E 15 Hese Teresa

028 karta E 15 Hese Teresa str. 2

029 karta E 15 Hołowiecka Elżbieta

030 karta E 15 Hołowiecka Elżbieta str. 2

031 raport dotyczący wyrażenia zgody na opracowanie kandydata na TW

032 raport dotyczący wyrażenia zgody na opracowanie kandydata na TW str. 2

033 raport dotyczący wyrażenia zgody na opracowanie kandydata na TW str. 3

034 notatka służbowa z 21.05.1974

035 notatka służbowa z 21.05.1974 str 2

036 notatka służbowa z 27.05.1974

037 notatka służbowa z 27.05.1974 str 2

038 notatka służbowa z 06.06.1974

039 notatka służbowa z 06.06.1974 str. 2

040 notatka służbowa z 06.06.1974 str. 3

041 notatka służbowa z 03.10.1974 

042 notatka służbowa z 28.10.1974 

043 notatka służbowa z 28.10.1974  str. 2

044 notatka służbowa z 28.02.1975

045 notatka służbowa z 28.02.1975  str. 2

046 notatka służbowa z 02.03.1975

047 notatka służbowa z 02.03.1975 str. 2

048 notatka służbowa z 03.03.1975

049 notatka służbowa z 03.03.1975 str. 2

050 powiadomienie o sprawdzaniu

051 powiadomienie o sprawdzaniu str. 2

052 notatka służbowa z rozmowy z kandydatem na TW 26.02.1976

053 notatka służbowa z rozmowy z kandydatem na TW 26.02.1976 str. 2

054 notatka służbowa z rozmowy z kandydatem na TW 26.02.1976 str. 3

055 notatka służbowa z rozmowy z kandydatem na TW 26.02.1976 str. 4

056 notatka służbowa ze spotkania z "HJ"  15.03.1976

057 notatka służbowa ze spotkania z "HJ"  15.03.1976 str. 2

058 sprawozdanie z pobytu w Wiedniu  22.01.1975

059 sprawozdanie z pobytu w Wiedniu  22.01.1975 str.2

060 sprawozdanie z pobytu w Wiedniu  22.01.1975 str.3

061 sprawozdanie z pobytu w Wiedniu  22.01.1975 str.4

062 sprawozdanie z pobytu w Wiedniu  22.01.1975 str.5

063 sprawozdanie z pobytu w Wiedniu  22.01.1975 str.6

064 sprawozdanie z pobytu w Wiedniu  22.01.1975 str.7

065 notatka służbowa  z ustaleń dot. kandydata na TW "HJ" z 01.07.1976

066_1 notatka służbowa dot. Stelli Hołowieckiej 7.07.1976

066_2 zapytanie o karalnośćStella Hołowiecka

066_2a zapytanie o karalnośćStella Hołowiecka str. 2

066_3 zapytanie o karalność Jerzy Hołowiecki

066_3a zapytanie o karalność Jerzy Hołowiecki str 2      

067_ notatka służbowa 7.10.1976  

067_2 notatka służbowa 7.10.1976 str. 2 

068_1  raport dotyczący kandydata na TW "HJ" 8.12.1976 

068_2  raport dotyczący kandydata na TW "HJ" 8.12.1976 str. 2

068_3  raport dotyczący kandydata na TW "HJ" 8.12.1976 str. 3

068_4  raport dotyczący kandydata na TW "HJ" 8.12.1976 str. 4

068_5  notatka służbowa  9.12.1976 

068_5a  notatka służbowa 9.12.1976  str. 2

069  notatka służbowa 9.12.1976  str. 3

070  notatka służbowa 9.12.1976  str. 4

071  notatka służbowa 30.12.1976

072  notatka służbowa 30.12.1976  str. 2

073  notatka służbowa 17.02.1978

074  notatka służbowa 17.02.1978  str. 2

075  notatka służbowa 24.05.1978

076  notatka służbowa 15.07.1981

077  notatka służbowa z przeprowadzonej rozmowy z KO "HJ" 15.07.1981 str. 2

078  notatka służbowa z przeprowadzonej rozmowy z KO "HJ" 15.07.1981 str. 3

079  notatka służbowa z przeprowadzonej rozmowy z KO "HJ" 15.07.1981 str. 4

080  notatka służbowa z przeprowadzonej rozmowy z KO "HJ" 15.07.1981 str. 5

081  notatka służbowa z rozmowy z KO "HJ" 6.10.1981

082  notatka służbowa z rozmowy z KO "HJ" 6.10.1981 str. 2

083 notatka służbowa z rozmowy z KO "HJ" 6.10.1981 str. 3

084  notatka służbowa z rozmowy z KO "HJ" 6.10.1981 str. 4

085  notatka służbowa z rozmowy z KO "HJ" 20.06.1982

086  notatka służbowa z rozmowy z KO "HJ" 20.06.1982 str. 2

087 notatka służbowa z rozmowy z KO "HJ" 24.07.1982

088  notatka służbowa z rozmowy z KO "HJ" 24.07.1982 str. 2

089  notatka służbowa z rozmowy z KO "HJ" 26.07.1983

090 notatka służbowa z rozmowy z KO "HJ" 26.07.1983 str. 2

091  notatka służbowa z rozmowy z KO "HJ" 24.10.1983

092  notatka służbowa z rozmowy z KO "HJ" 24.10.1983 str. 2

093  notatka służbowa 2.01.1984

094  notatka służbowa z relacji ustnej KO "HJ" 17.01.1984

095  notatka służbowa z relacji ustnej KO "HJ" 17.01.1984 str. 2

096 powiadomienie o sprawdzaniu 25.01.1984

097 powiadomienie o sprawdzaniu 25.01.1984 str. 2

098 analiza materiałów KO "HJ" 9.08.1985

099 analiza materiałów KO "HJ" 9.08.1985 str. 2

000 potwierdzenie zgodności materiałów KO "HJ" 16.06.2010

   

  

Link   
Szablony stron